Health & Safety

สำหรับพ่อแม่มือใหม่ เมื่อเจ้าตัวเล็กมีอาการส่อว่าอาจจะเจ็บป่วยไม่สบาย ก็มักจะหวาดวิตกกังวลไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้...

โคลิคเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์- 3 เดือน....

วัยขวบปีแรกนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ จากหนูน้อยแบเบาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายในหนึ่งปีลูกจะเริ่มคลาน....

“บุหรี่” สิ่งเสพติดที่มีสารก่อมะเร็งถึง 70 ชนิด และปนเปื้อนด้วยสารพิษถึง 250 ชนิด....

โดยแพทย์หญิงฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง (คุณหมอตุ๊กตา) ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

พญ.ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

ดร.จาริกา มากคช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคในเด็ก ทั้งโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า กว่า 25-50% ของทารก แรกเกิดนั้น มักเกิดภาวะตัว เหลืองอย่างที่คุณพ่อคุณ แม่บางคนเห็นแล้วก็ต้อง ตกใจ ว่าลูกตัวเหลือง เพราะอะไร ลูกตัวเหลือง เกิดจากอะไร ลูกตัวเหลือง เป็นอันตรายหรือไม่ และ ลูกตัวเหลืองจะสามารถ ป้องกันได้อย่างไร

Cr.มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร (แม่มิ่ง)

ผิวเด็กแรกเกิด ไม่ได้มีเพียง ความนุ่ม ความเบาบางเท่าน้ัน แต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ ธรรมชาติสร้างมาเพื่อทาหน้าที่ป้องกันส่ิงแปลกปลอมต่างๆ จากโลกภายนอกครรภ์แม่ เช่น แบคทีเรีย ฝุ่น หรือส่ิงต่างๆ ท่ีจะทาให้เกิดอาการคันได้อีกด้วย และควบคุมอุณหภูมิ ให้กับร่างกาย รวมถึงการรับรู้ผ่านการสัมผ้ส เช่น จากการกอด

Cr. มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร (แม่มิ่ง)