ส่องความถนัดของลูก แล้วเปลี่ยนให้เป็น "ทักษะพิเศษ"

Last updated: 3 พ.ค. 2566  | 


เดิมทีเราเคยเข้าใจว่าความสามารถความถนัดของเด็กที่พิเศษแตกต่างโดดเด่นจากคนอื่น ว่า 'พรสวรรค์' ใช่มั้ยคะ?  ซึ่งหลายคนเชื่อว่าพรสวรรค์เป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ในยุคนี้เราจะเห็นว่าพรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ เพราะพรสวรรค์ที่ขาดการฝึกฝนสม่ำเสมอ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นทักษะเป็นจุดแข็งแล้ว ถึงมีพรสวรรค์ก็อาจใช้ชีวิตไปได้ยากกับยุคนี้

ซึ่งพ่อแม่สามารถทำได้โดยการสังเกต ความชอบความถนัดของเด็กๆ รวมถึงกระตุ้นให้ลูกได้ฝึกฝนให้เป็นทักษะประจำตัวอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือการสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านนั้นๆให้กับลูก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกพัฒนาความชอบ ความถนัดให้กลายเป็นทักษะที่ดีสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะ

 

  ความถนัดด้านวิชาการ

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกชอบเกี่ยวกับวิชาการไม่ว่าจะเป็น ชอบวิทยาศาสตร์ ชอบคิดเลข ชอบแก้ไขปริศนา สนใจภาษา ความถนัดโดดเด่นด้านนี้จะสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล พ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังทุกความคิดเห็นของลูก รวมถึงตอบคำถามลูกด้วยความใส่ใจ ที่สำคัญต้องหาพื้นที่หรือเวทีให้ลูกได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นเวทีพูด เวทีอ่าน การเขียนเรียงความประกวด และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกควรหาเวลาในวันหยุดพาลูกไปพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาค้นคว้าได้ตรงตามความชอบความถนัดของตัวเอง

 

 ความถนัดด้านมนุษยสัมพันธ์

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกชอบการเข้าสังคม ชอบทำงานร่วมกับคนอื่นเขามีแนวโน้มของการเป็นผู้นำสูง ขณะเดียวกันก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พ่อแม่สามารถจุดแข็งด้านนี้ให้เป็น ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นก็ไม่ยากเลย สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือ แนะนำให้เขาเรียนรู้ถึงลักษณะผู้คนที่หลากหลาย การวางตัว การพูดจากับผู้ใหญ่ การเลือกคบเพื่อนการแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมแบบไม่เอาเปรียบคนอื่น นอกจากนั้นพ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ทำกิจกรรมสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยของเขา หรือมอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบก็ไม่เลวค่ะ

 

  ความถนัดด้านร่างกาย

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกชอบเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พ่อแม่สามารถต่อยอดพัฒนาความถนัดด้านนี้ โดยการสนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬา ฝึกการเป็นนักกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการฝึกทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาไปในตัวด้วยค่ะ

 

  ความถนัดด้านเข้าใจตนเอง

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะค้นพบตัวเองก่อนคนอื่น ซึ่งความถนัดด้านนี้จะพัฒนา ไปสู่ทักษะการตัดสินใจและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคอเปิดโอกาสให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ตามลำพัง ให้รู้สึกเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่หมกมุ่นเก็บตัวจนละเลยสังคม แต่ควรปลูกฝังการเห็นคุณค่าในตัวเองและการเข้าใจผู้อื่นควบคู่ด้วย

 

  ความถนัดด้านรักธรรมชาติ

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกชอบเรียนรู้ท่องเที่ยวผจญภัย ชอบสำรวจหรือช่างสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดี ชอบดูแลสัตว์เลี้ยง ชอบปลูกต้นไม้ ความถนัดนี้สามารถพัฒนาเป็นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยเพิ่มความอ่อนโยนให้จิตใจ ของพวกเขาอีกด้วย

พ่อแม่สามารถส่งเสริมลูกได้ด้วยการดูแลสัตว์เลี้ยง ปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่บ้านอย่างถูกต้อง หรืออาจพาเขาไปเรียนรู้งานเกษตรกรรม ปศุสัตว์หากเขาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้น หรือจะพาไปเข้าค่ายกิจกรรมเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ น่าจะช่วยปูทางให้เขาสร้างพัฒนาการทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

 

  ความถนัดด้านศิลปะทุกรูปแบบ

ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกเป็นเด็กที่ชอบด้านศิลปะ ทั้งการวาดรูป ถ่ายภาพหรืองานประดิษฐ์ รวมถึงความชอบด้านดนตรี การเต้น ความถนัดด้านนี้จะต่อยอดไปเป็นทักษะการคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้

สิ่งที่พ่อแม่สามารถสนับสนุนได้คือสอนให้ลูกมีสมดุลระหว่างโลกความจริงและโลกจินตนาการ สนับสนุนให้เขาเลือกเล่นเครื่องดนตรีฟังเพลงวาดภาพตามความชอบความถนัด หรือจัดเวลาพาลูกไปดูการแสดงดนตรี หอศิลปะ พิพิธภัณฑ์ รวมถึงนิทรรศการต่าง ๆ และที่สำคัญแสดงความชื่นชมผลงานของลูกอย่างจริงใจและมีเหตุผลค่ะ

 

สำหรับเด็กบางคน ที่อาจจะมีพัฒนาการที่ดีแบบก้าวกระโดด หรือเหมือนจะไม่มีพรสวรรค์ นั่นอาจเป็นเพราะพวกเค้ากำลังค้นหาสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆ และเค้าอาจจะพบสิ่งนั้นตอนโต หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือส่งเสริม กระตุ้น สร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้ลูกดึงความถนัดของตัวเองออกมาค่ะ Cr: Trueplookpanya

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้