3 ทักษะดีๆ ที่อยากให้พ่อแม่ฝึกฝนลูก

Last updated: 6 เม.ย 2566  | 


วัยเด็กเป็นวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความฝัน อีกทั้งยังเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้และค้นหาตัวตนของตัวเอง เพื่อให้เด็กเติบโตไปพร้อมกับความทรงจำที่ดี พร้อมกับการเป็นมีใหญ่ที่มีความสุขในอนาคต พ่อแม่จำเป็นต้องฟูมฟักดูแลและส่งเสริมสิ่งดีๆให้ลูกอย่างเต็มที่  

 

เมื่อปี 1997 องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้บัญญัติ 10 ทักษะชีวิต’ (Life Skills) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมโดยอย่างปลอดภัยและมีความสุข


มัมสเตอร์เลยได้คัดเลือกมา 3 ทักษะง่ายๆ ที่เราคิดว่าค่อนข้างจำเป็นในการฝึกฝน หรือสอนลูกๆ เพื่อให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

1. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship)

เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

วิธีฝึกทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

·       เคารพผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เคารพตัวเอง

·       รู้จักการให้ เท่าๆ กับการรับ

·       เอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ

·       เชื่อใจซึ่งกันและกัน

·       มีความยืดหยุ่นกับเหตุการณ์

·       แชร์ประสบการณ์ความคิดความรู้สึก

·       ช่วยเหลือเกื้อกูล

 

2. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

เป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง เพศสภาพ สีผิว การศึกษา ศาสนา อาชีพ ความคิด ความเชื่อ ซึ่งการยอมรับความแตกต่างหลากหลายนี้จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล ลดความขัดแย้งรุนแรง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกของความเป็นจริง

วิธีฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่น

·       ไม่ตัดสินคนอื่นจากความแตกต่าง

·       ไม่มีอคติ

·       เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจ

·       ถ้าสงสัยให้ถามเพื่อเข้าใจ

·       พยายามทำความเข้าใจ ผ่านการจำลองสถานการณ์เดียวกัน

·       รับรู้ความสุข ความทุกข์ของคนอื่น

 

3. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)

เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของตัวเองอย่างไร รวมถึงรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ทั้งอารมณ์โกรธ และอารมณ์เศร้าโศก ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม

วิธีฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ 

·       เมื่อเริ่มมีความรู้สึกในทางลบให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่

·       พิจารณาสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้น

·       ไม่โทษตัวเองและคนอื่น

·       มองสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา

·       เมตตาต่อตัวเอง ปลอบโยนตัวเอง

·       ฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบัน

·       เพิ่มมุมมองด้านบวก

 
ทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกติดทักษะเหล่านี้เป็นนิสัย


Cr: https://thepotential.org/knowledge/10-skills-2021/

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้