ทำไมเด็กยุคนี้ต้องมีทักษะทางสังคม Social Skills

Last updated: 19 พ.ค. 2566  | 


Soft Skills สำหรับเด็ก เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการหล่อหลอมและฝึกฝน โดยผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนตัวเองในหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาสติปัญญา การจัดการตนเอง และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและหนึ่งใน Soft Skills ที่จำเป็นอย่างมากในสังคมยุคนี้คือ Social Skills หรือทักษะทางสังคม ซึ่งหมายถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น ในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทั้งเรื่องเพศ ความเชื่อ มุมมอง ทัศนคติต่างๆ รวมถึงความแตกต่างทางกายภาพ มนุษย์เราจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรโดยที่เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด

 

● ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

เป็นทักษะที่จะทำให้เด็กๆ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ต้องเอาไว้ร่วมกันให้สัมฤทธิ์ผลและลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งการทำงานเป็นทีมนั้น ต้องมีการวางบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้สัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ พร้อมกับรับผิดชอบในหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ได้รับ ไปพร้อม ๆ กับรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม โดยไม่เกิดข้อบาดหมางระหว่างกัน และไม่กระทบถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนในทีม

 

● ทักษะการสื่อสาร (Communication)

ใจความสำคัญของทักษะการสื่อกสาร คือการฟังเพื่อจับใจความและสื่อสารออกไปได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ใช้อคติในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระงับข้อบาดหมางได้ โดยต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอย่างไร้อคติ เลือกใช้ระดับของภาษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจใจง่าย และมีท่าทางประกอบการสื่อสาร (Body Language) ที่ดีกับผู้อื่น

 

● ทักษะการปรับตัวที่เหมาะสม (Flexibility and Adaptability)

เป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดลำดับต้นๆในศตวรรษนี้เลย เพราะถ้าเด็กมีความยืดหยุ่นในการจัดการสภาวะแวดล้อมรอบตัวได้อย่างเหมาะสม เขาจะอยู่ในยุคที่เบริบทรอบตัวของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น เด็กต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

ทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้อยู่กับคนอื่นในสังคมให้เกิดความเปี่ยมสุข

Cr: Speakup

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้