8Q ที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกยุคปัจจุบันของเด็กๆ

Last updated: 6 ต.ค. 2565  | 

 

 

ในปัจจุบัน เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาที่ซับซ้อนบนร่องรอยในยุคก่อนหน้า รวมถึงวิถีชีวิตที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกว่าเมื่อก่อน หรือแม้กระทั่งการมาของ Covid 19 ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การเรียนผ่านจอออนไลน์ ซึ่งนั่นกระทบต่อประสิทธิภาพโดยตรงของเด็กๆ ค่ะ


มีผลสำรวจพบว่าในปัจจุบันเด็กที่มี IQ สูงจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิต การเรียน การทำงาน มากกว่าเด็กทั่วไป 20% แต่อาจไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีความฉลาดในทางอื่นๆ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีความสุขได้เช่นกัน

 
ฉะนั้น การผลักดันศักยภาพสู่การมีชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยความสุขให้กับเด็ก จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญ วันนี้มัมสเตอร์อยากแนะนำให้รู้จักกับ 8Q ซึ่งเป็นที่มีผลต่อการเติบโตและความสุขในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันค่ะ


IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา
ในเรื่องความคิด การวิเคราะห์ ความจำการใช้เหตุผล การคำนวณ และการเชื่อมโยง เป็นศักยภาพที่แต่ละคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดยถูกกำหนดมาจากพันธุกรรม สำหรับ IQ สามารถวัดระดับด้วยบททดสอบด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษา ความคิดเชิงตรรกะ การมองเห็น เป็นต้น 


EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง


CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดทางการริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่ม ความคิดแปลกใหม่ ความคิดยืดหยุ่น ความฉับไวคล่องแคล่วในการคิด และเป็นความคิดที่เกิดจากจินตนาการ ความรู้สึกสัมผัสที่พัฒนาจากการสัมผัส เสียง กลิ่น รส และการมองเห็น การจัดกระบวนความคิดจากแรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ แล้วสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในจิตนาการออกมาผ่านการลงมือทำ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และพัฒนาได้จาก การเล่น การพูดคุยซักถาม ศิลปะ คณิตศาสตร์ ตลอดจนดนตรี และการเคลื่อนไหว


SQ (Social Quotient) ความฉลาดในการเข้าสังคม
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี เป็นหนึ่งในความฉลาดที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้อย่างมาก เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนที่ปรับตัวได้เก่งจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างสะดวกใจ ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทำให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข


AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ด้วยการใช้ความยืดหยุ่น ปรับตัว และพยายามควบคุมสถานการณ์และหาหนทางเพื่อผ่านปัญหาและอุปสรรคที่ยากลำบากด้วยตัวเอง มีงานวิจัยพบว่าคนที่มี AQ สูง จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย หากเจ็บป่วยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่มี AQ ต่ำ ซึ่งรู้สึกท้อแท้ตลอดเวลา หากเป็นมากอาจถึงขั้นโรคซึมเศร้าได้


MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางคุณธรรม
การมีจริยธรรมและศีลธรรม  ส่งผลต่อการควบคุมตัวเองให้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบต่อสังคม รู้ผิดถูกสำนึกชั่วดี อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ โดย MQ สามารถฝึกฝนได้ แต่ค่อนข้างใช้เวลา หากได้รับการปลูกฝังที่ดีมาตั้งแต่เด็ก จะส่งผลไปในทางที่ดี ตอนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าไม่เคยถูกปลูกฝัง MQ มาเลย ผลที่ได้อาจจะตรงกันข้าม


OQ (Optimist Quotient) ความฉลาดมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี ทำให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดี เมื่อเกิดปัญหาไม่เครียดจนเกินไป ทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ หากลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ สร้างจิตใจให้แจ่มใส โอกาสที่จะผ่านปัญหาเป็นไปได้มากกว่าคนที่ OQ ต่ำ


UQ (Utopia Quotient) ความฉลาดทางการจิตนาการ
จิตนาการ เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์มากมาย การที่เรามี UQ  จะทำให้เป็นคนที่มีความฉลาดทางจิตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจกับงานใหม่ได้  คนที่มีจิตนาการจะเป็นบุคคลที่กล้าลองผิด ลองถูก และพร้อมพุ่งชนปัญหา แต่ถ้า UQ น้อยอาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวขาดการไตร่ตรองยึดติดอยู่แต่ในโลกของความฝัน

 

ความตั้งใจที่อยากให้ลูกมีความสุข คือพื้นฐานของการเลี้ยงลูกของทุกครอบครัว ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่ง จะสามารถทำให้เด็กค้นพบความสุขของตัวเองได้ค่ะ

พักสายตา ฟังบทความนี้ แบบ  Audiobook คลิกเลยค่ะ

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้