จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค การเล่นที่เป็นมากกว่าความสนุก

Last updated: 23 มิ.ย. 2562  | 

 

พัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ความสามารถในการเปิดรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจ และสิ่งที่เด็กๆ สนใจ ก็คือ "การเล่น" อันเป็นเรื่องพื้นฐานความสนุกสนานและความสุขของเด็กๆ นั่นเอง ดังนั้นหากทำให้การเล่นเป็นช่องทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ย่อมทำให้เด็กๆ สนุก สุข มีภาวะอารมณ์ที่ดี ไปพร้อมกับเกิดความคิด  ค้นพบเหตุผล และเมื่อได้เล่นกับเพื่อนๆ ย่อมสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสังคมได้

มาดูแนวคิดของ " จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค " สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กและครอบครัว อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ปรัชญา "เรียนรู้ผ่านการเล่น" มาเป็นแกนหลักของการสอนเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีและถูกต้อง มายาวนานกว่า 40 ปี ใน 800 สาขาทั่วโลก  

กว่าจะเป็นวิชาเล่นที่จิมโบรี
คุณญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ (ครูพี่เชอรี่) และคุณจุรีรัตน์ เนียมรักษ์  (ครูพี่จ๊อย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สองหัวเรือใหญ่ ผู้อยู่เบื้องหลังความเป็นมืออาชีพของทีมคุณครูจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค เล่าว่า รากของจิมโบรีคือ การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play Based Leaning)  ในประเทศไทยเมื่อ 20 ปีที่แล้วคำนี้ใหม่มาก คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ตอนนั้นคนมองว่าการเล่นเป็นเรื่องไร้สาระ นั่นทำให้ที่ผ่านมาจิมโบรีสอนเด็กๆ ไปพร้อมกับสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง  จนปัจจุบันนี้ทุกคนให้การยอมรับแล้วว่า การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็ก สามารถสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ได้จริง

 

 คุณครูพี่เชอร์รี่ คุณญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด

"หลักสูตรการสอนของจิมโบรีแข็งแรงที่สุด เป็นหัวใจของการส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆ อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเทรนเนอร์ของที่นี่ แต่เพราะเราเองเป็นครูจิมโบรีที่สาขามาก่อน ได้พบเจอเด็กๆ ผู้ปกครองหลายแบบ หลายวัย ได้หยิบจับอุปกรณ์ ได้ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรอย่างละเอียด ซึ่งยึดเป็นแนวทางการสอน เราเห็นข้อดีชัดเจน รู้เลยว่าผู้เขียนแผนการสอนมีความลึกซึ้ง สามารถลงรายละเอียดถึงพัฒนาการของเด็กได้รอบด้านจริงๆ  มีการแบ่งชั้นเรียนได้ชัดเจนอย่างมีเหตุมีผล โดยส่วนตัวของรี่เอง เรียนจบ ป.โท ด้านปฐมวัยโดยตรง ต้องบอกว่าระหว่างเรียนโท มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัย 0-3 ปี เพียง 1 วิชา และลงรายละเอียดได้ไม่เท่ากับตอนอบรมเพื่อเรียนและฝึกเป็นครูที่จิมโบรีด้วยซ้ำไป นี่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าโปรแกรมและหลักสูตรที่เราใช้ยอดเยี่ยมมากจริงๆ" ครูพี่เชอรี่อธิบายถึงหลักสูตรที่โดดเด่นของจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค


เบื้องหลังเรื่องเล่นๆ
ครูพี่จ๊อยเล่าถึงที่มาด้านคุณภาพของคุณครูจิมโบรีทุกคนว่า  ไม่มีสถาบันใดในโลกที่ให้ปริญญาสาขาวิชาการสอนแบบจิมโบรีได้ เรามีหลักสูตรอบรม เพื่อสร้างครูจิมโบรีอย่างเข้มข้นทั่วโลก เส้นทางของครูจิมโบรีคนหนึ่งๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหน้าในคลาสเรียนนั้น  กว่าจะมาเป็นครูที่ถ่ายทอดการสอนจากใจอย่างสนุกสนาน  เข้าใจพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง และบริการด้วยหัวใจอย่างทุกวันนี้ แต่ละคนต้องผ่านการเคี่ยวกรำมาอย่างหนัก

 


คุณครูพี่จ๊อย คุณจุรีรัตน์ เนียมรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด

 

เริ่มจากการคัดเลือก เราคัดครูที่หัวใจ ใจที่รักเด็ก สามารถเข้ากับเด็กได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก สนุกสนานพร้อมส่งต่อความสุขให้คนรอบข้าง ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับผู้ปกครอง ที่สำคัญคือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการร้องเพลง  ส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ ขอเพียงมีคุณสมบัติข้างต้นครบ ที่เหลือเป็นหน้าที่ของTrainer ที่จะปั้นน้องๆ ให้กลายเป็น "ครูจิมโบรี"

เมื่อได้หัวกะทิมาแล้ว การอบรมที่เข้มข้นจึงเริ่มขึ้น เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม คุณครูใหม่ต้องเรียนเรื่องพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก ปรัชญา หลักสูตร แผนการสอน ความเข้าใจในอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งต้องร้องเพลงให้ได้ ร้อยกว่าเพลง ฝึกทักษะการร้องเพลง  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียน และกับผู้ปกครอง มากกว่านั้นคือการเรียนรู้งานบริการด้วยหัวใจ และก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในสาขาได้ ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นที่สุด

ครูพี่เชอรี่ได้เล่าถึงความใส่ใจอย่างต่อเนื่องในคุณภาพของคุณครูจิมโบรีว่า เมื่อครูใหม่กลับเข้าสาขา เพื่อเริ่มการทำงานจริง จะมีระบบเสริมคุณภาพ เพื่อรองรับการทำงานระหว่างเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแผนการสอนล่วงหน้าทุกเดือน เพื่อให้จิมโบรีทุกสาขาในประเทศไทยมีรูปแบบการสอน และคุณภาพที่ดีใกล้เคียงกัน มีการจัดสัมมนาคุณครูปีละ 2 ครั้ง โดยมีประเด็นที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของคุณครูหลากหลายแง่มุม มีการจัดสัมมนาประจำปีในรูปแบบค่ายพักแรม งานนี้สร้างความสัมพันธ์ สร้างจิตวิญญาณจิมโบรีในตัวบุคคล และเรายังมีกระบวนการติดตามประเมินการสอนครูรายบุคคลปีละ 2 ครั้ง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ครูสร้างความสุข ความสุขสร้างครู
แม้คุณครูหลายคนออกไปทำงานด้านอื่นๆ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วพบว่าวันหนึ่งตัวเองได้เดินกลับมาที่จิมโบรี เพราะเป็นที่ที่ดีที่สุด งานครูจิมโบรีเป็นงานที่มีความสุขที่สุด เหมือนครูพี่เชอรี่และครูพี่จ๊อยท์ ที่ค้นพบตัวเองว่าการทำงานที่จิมโบรีเป็นมากกว่าการได้ทำงานที่รัก มันคือครอบครัวไปแล้ว การทำงานแม้จะเหนื่อยบ้าง แต่บรรยากาศในทีมเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน และการได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคุณครูที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยความสุข ที่สามารถส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง นั่นเป็นเหตุผลที่มีคุณค่าของงานครูจิมโบรี

พัฒนาการที่ดีต้องดีไซน์ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
หลังจากได้คุยรายละเอียดของการปั้นครูมืออาชีพแบบจิมโบรีแล้ว มาคุยกับคุณครูตัวจริง คุณอัญชุรีย์ จายหลวง คุณครูผู้นำกิจกรรม จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาบางนา หรือครูพี่จี ที่ทำงานในตำแหน่งนี้มามากกว่า 7 ปี กล่าวถึงความภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่ครูว่า ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างสนุกเต็มที่ ผู้ปกครองก็สบายใจ วางใจในมาตรฐานของเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี เหมาะสมกับเด็กเล็ก จนได้ส่งทุกคนกลับบ้านหลังจบคลาส และได้เห็นรอยยิ้มของทั้งคนเล่นและคนที่พามาเล่นเป็นของขวัญตอบแทนในทุกวัน

คุณครูพี่จี คุณอัญชุรีย์ จายหลวง คุณครูผู้นำกิจกรรม จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาบางนา

ในการทำงานได้เจอกับเด็กหลากหลายบุคลิก คุณครูพี่จีเล่าถึงวิธีรับมือและเสริมสร้างพัฒนาการให้น้องๆ ว่า "เคยมีน้องอายุ 11 เดือน เป็นลูกคนเดียว อยู่ที่บ้านได้รับการเอาอกเอาใจทุกอย่าง อยากได้อะไรจะต้องได้ น้องจึงมีบุคลิกหวงของ เมื่อมาทำกิจกรรมที่จิมโบรีก็เห็นว่าของทุกอย่างเป็นของตัวเองหมด แม้จะเป็นของส่วนรวม เช่น สไลด์เดอร์หรือแม้แต่ทางเดินของอุปกรณ์การเล่น  แต่เมื่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันแนะนำ พูดคุยกับน้อง ในเวลาไม่นานน้องสามารถปรับตัว รู้จักการแบ่งปัน เล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนอย่างสนุกสนานได้"

สำหรับเด็กขี้กลัว ครูพี่จียกตัวอย่างว่า น้องจะตื่นกลัวทุกอย่าง หวาดกลัวเสียงดัง สถานที่ใหม่ๆ และคนแปลกหน้า ไม่กล้าแม้แต่จะหยิบหรือจับสิ่งของที่มีพื้นผิวสัมผัสแปลกๆ เช่น ทราย หรือแป้งโดว์ แต่เมื่อมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่จิมโบรี คุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณพ่อ คุณแม่และลูก ช่วยแก้ไขกรณีนี้ได้มาก เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ ปั้นแป้งโดว์ไปพร้อมกับน้อง หรือหยิบจับสิ่งต่างๆ ที่น้องตื่นกลัวให้น้องดูเป็นตัวอย่าง ชักชวนน้องค่อยๆ ทำความรู้จักกับสิ่งของนั้น และสัมผัสไปพร้อมกัน จะทำให้น้องรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ กล้าทำตาม ด้วยคำแนะนำที่ถูกต้อง และความเอาใจใส่ของคุณพ่อ คุณแม่และคุณครู น้องมีพัฒนาการที่ดี ไม่มีความวิตกกังวลกับสิ่งแวดล้อมในที่สุด

ครูพี่จีย้ำถึงความเชื่อมั่นจากประสบการณ์การสอนที่จิมโบรีว่า เรารับรู้ได้ว่าช่วงเวลาการเติบโตของลูกด้วยพัฒนาการที่ดี สมวัยอย่างมีความสุข มีความหมายและสำคัญต่อพ่อแม่มากแค่ไหน ตลอดการทำงานที่นี่เราจึงทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ในคลาสเรียนเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละย่างก้าวของพัฒนาการ เห็นความสดใส ความน่ารักของแต่ละคนที่มีความพิเศษในแบบของตัวเอง รวมถึงได้เห็นความรักของพ่อแม่ที่พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่จิมโบรีจะทำให้ความตั้งใจเหล่านั้นประสบผลสำเร็จแน่นอน เพราะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคนในครอบครัว เด็กๆ ได้รับการเรียนรู้ที่มีความสุขที่สุด ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่นแห่งนี้

ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้ที่จะมายืนยันถึงความเชื่อมั่นการสอนของจิมโบรีได้ดีที่สุด น่าจะเป็นผู้พาลูกมาเรียน  นพ.ปัญญาวุฒิ ลิ้มสุขวัฒน์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลมหาชัย 2 และคุณภาริษา ลิ้มสุขวัฒน์  คุณพ่อ คุณแม่ของน้องไออุ่น ทัพพ์เทพ ลิ้มสุขวัฒน์ (อายุ 8 เดือน) คุณหมอให้เหตุผลที่ตัดสินใจพาน้องมาเรียนที่จิมโบรีว่า ที่จิมโบรีมีแนวทางการสอนที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่รวมทั้งคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่า มีส่วนร่วมในคลาสเรียน เพราะโดยส่วนตัวของคุณพ่อและคุณแม่เชื่อว่า การเลี้ยงดูและการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ของลูก ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะไม่ให้ลูกสับสน และทางจิมโบรีเองก็สนับสนุนแนวคิดนี้ รวมทั้งที่นี่ทำให้ลูกได้เรียนรู้แบบ play-based learning อย่างแท้จริง

 

 นพ. ปัญญาวุฒิ ลิ้มสุขวัฒน์ (สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลมหาชัย 2), คุณภาริษา ลิ้มสุขวัฒน์ และน้องไออุ่น ทัพพ์เทพ ลิ้มสุขวัฒน์ (อายุ 8 เดือน) สมาชิกในครอบครัวจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาเพชรเกษม

"ประทับใจที่ทางสถาบันเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย และจัดหลักสูตรกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมที่ประทับใจเลยก็คือ ในวัยคลานหรือช่วงเกาะยืน จะเป็นวัยที่เด็กๆ สามารถประสบอุบัติเหตุได้บ่อย ทางสถาบันก็จะสอนผู้ปกครองถึงวิธีการสื่อสารกับเด็กว่า ตรงนี้พื้นแข็งนะ ต้องระวังนะ เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสื่อสารกับลูกได้ หรือแม้แต่การสอนเด็กๆ ว่าจะพลิกตัวลงจากที่สูงเค้าต้องทำอย่างไร โดยที่จะไม่ห้ามเด็กว่าอย่าทำ แต่จะสอนให้ระวังอย่างไร คือลูกสามารถซนได้อย่างปลอดภัย" นพ. ปัญญาวุฒิ กล่าว

สำหรับพัฒนาการของน้องก่อนและหลังเรียนที่จิมโบรี มีความแตกต่างกันอย่างไร คุณหมอเล่าว่า ในฐานะที่คุณพ่อเป็นหมอก็มีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายแข็งแรง พอมาเรียนที่นี่พัฒนาการลูกดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พอมาเรียนแล้วเราได้วิธีเล่นกับลูก เราก็เอากลับไปใช้ที่บ้านต่อ ลูกก็พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ มีหลายๆ พัฒนาการที่ลูกสามารถทำได้เร็วกว่าวัย แล้วพอลูกมาเรียนเจอคนนอกครอบครัว ลูกก็ไม่กลัวคนแปลกหน้า อารมณ์ดี มีความสุข รู้จักการรอคอยและแบ่งปันของเล่น

"ผมประทับใจตัวคุณครูที่คอยสังเกต เอาใจใส่ลูก พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่สามารถเอาไปปฏิบัติต่อได้จริงที่บ้าน และมีกิจกรรม Work shop ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เสมอ" คุณหมอกล่าวทิ้งท้าย

จิมโบรี.. คือสถาบันที่ใช่สำหรับลูกน้อย

อีกหนึ่งเสียงของความมั่นใจในสถาบันจิมโบรี คือคุณ ปุณิกา เดชารวีโรจน์ หรือคุณหลิว จากคุณแม่ที่พาลูกชายมาเรียนที่จิมโบรี ได้ตัดสินใจร่วมงานกับจิมโบรีในฐานะแฟรนไชส์ซี ขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาศรีราชา

คุณหลิวเล่าที่มาที่ไปว่า เมื่อลูกชายคนแรกถึงวัยไขว่คว้าปีนป่าย   ก็เริ่มมองหาแหล่งเรียนรู้ เสริมพัฒนาการให้ลูก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ลูกสามารถรับรู้ได้ว่าเขามีศักยภาพที่จะทำอะไรๆ ได้ด้วยตนเอง ยังมีเพื่อนคนอื่นที่เขาสามารถเล่นด้วยได้ นอกเหนือจากพ่อแม่หรือคนในบ้าน  โดยแหล่งเรียนรู้นั้นต้องมีความอบอุ่นและปลอดภัยเป็นเบื้องต้น เพราะลูกยังเล็ก ยังต้องการความรัก ความเข้าใจและความใส่ใจค่อนข้างสูง 

จิมโบรี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณหลิวเลือกเข้าชมและพาลูกทดลองเข้าเรียน คุณแม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกด้วย จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่คิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษและเพลงในการจัดกิจกรรม ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ มีความสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับวัยของลูก

 

คุณหลิว ปุณิกา เดชารวีโรจน์ ผู้บริหารจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาศรีราชา

คุณหลิว ยังเล่าถึงความประทับใจต่อกระบวนการเรียนรู้ที่จิมโบรี ต่อการพัฒนาการของลูกน้อยว่า ครูผู้นำกิจกรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนาน สอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็นธรรมชาติ ลูกไม่เกิดความเบื่อหน่ายเลย เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่ไม่ตื่นกลัว ลูกจะชอบมากและเริ่มที่จะกล้าออกจากตักแม่ เพื่อไปเล่นกับคุณครูหรือกับเพื่อนๆ  สิ่งที่มองเห็นต่อมาเรื่อยๆ คือลูกเริ่มรู้จักการรอคอย รู้จักการแบ่งปัน และที่สำคัญคือการก้าวย่างออกจากอกแม่แบบค่อยเป็นค่อยไป นับเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นอย่าสมบูรณ์ คุณแม่จึงเกิดความประทับใจและให้ลูกเข้าเรียนที่จิมโบรีในทุกๆ โปรแกรมต่อเนื่อง กระทั่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอนุบาล และปัจจุบันนี้ ลูกชายคนที่สองของคุณแม่ก็ได้เข้าเรียนที่จิมโบรีเช่นกัน

จากคุณแม่สู่แฟรนไชส์ซีจิมโบรี... ด้วยความเชื่อมั่น...
ต้องนับว่าคุณหลิวในฐานะคุณแม่ที่พาลูกมาร่วมกิจกรรมที่จิมโบรี ได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงของจิมโบรีทีเดียว คุณหลิวจึงได้ขอร่วมธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ซี ในฐานะผู้บริหาร จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค  สาขาศรีราชา ด้วยความที่คุณหลิวเป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติอยู่แล้ว คุณหลิวจึงสนใจและให้ความสำคัญกับพัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยอนุบาลอย่างมาก

"เชื่อว่าในวัย 0-6 ขวบนั้น เด็กๆ ที่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ย่อมจะเป็นผู้ที่มีความสุขกับการเรียนในระบบโรงเรียนมากกว่าเด็กเล็กที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาการทางกาย อารมณ์ หรือสังคมมาก่อนอย่างแน่นอน จากการที่ลูกเข้าเรียนที่จิมโบรี และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน คุณแม่ยิ่งมั่นใจในจิมโบรีมากขึ้น จึงเริ่มติดตามทุกก้าวย่างของจิมโบรี ได้เห็นพัฒนาการในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการอบรมพัฒนาครู

ผู้นำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อจิมโบรีให้โอกาสในฐานะเฟรนไชส์ซี คุณแม่จึงตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และตั้งใจว่าจะบริหารธุรกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิมโบรีอย่างเต็มความสามารถ" ผู้บริหารจิมโบรี เพลย์แอนด์มิวสิค สาขาศรีราชา คนใหม่กล่าว

สุขใจกับการเป็นผู้ให้
ปิดท้ายที่ คุณกฤษณ์ อุปเทพ คุณครูผู้นำกิจกรรม จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาพระราม 3 หรือคุณครูพี่ต้น ในฐานะคุณครูจิมโบรีที่มีประสบการณ์การสอนมากที่สุดในประเทศ เจ้าของรางวัล The Platinum Celebration of Activity Leader สำหรับคุณครูที่ทำงานครบ 15 ปี ได้เล่าถึงความประทับใจในการทำงานที่จิมโบรีให้ฟังว่า

“ตลอดระยะเวลาการทำงานที่จิมโบรีทั้งสาขาชิดลมและพระราม 3 มาเกือบ 16 ปี ผมรู้สึกมาโดยตลอดว่า นี่คืองานที่เราสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน หน้าที่ในฐานะผู้ให้ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านการเล่นที่มีแบบแผน และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นผู้รับ คือได้รับความสุขและผลลัพธ์ที่มีคุณค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นั่นคือรอยยิ้มของสมาชิกจิมโบรีทุกครอบครัว ความสุขที่เกิดจากการได้เห็นว่าเด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยของเขา ทุกครั้งที่ผู้ปกครองพูดถึงพัฒนาการของน้องๆ อย่างภาคภูมิใจ ผมก็มีความสุขไปด้วยเสมอ”

 

คุณครูพี่ต้น คุณกฤษณ์ อุปเทพ คุณครูผู้นำกิจกรรม จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาพระราม 3

จิมโบรีไม่เคยหยุดพัฒนา

ครูพี่ต้นเห็นถึงการไม่ยอมหยุดนิ่งด้านการพัฒนาของจิมโบรีมาตลอดว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรและอุปกรณ์ของจิมโบรีมีการค้นคว้าพัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพี่ต้นเองได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่ออัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของจิมโบรีอย่างต่อเนื่อง

“หนึ่งในความประทับใจต่อการพัฒนาคุณครู ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของจิมโบรีก็คือ การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมจาก Master Trainer จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาจัด Workshop ในประเทศไทย หนึ่งสัปดาห์ในการฝึกอบรมครั้งนั้น ผมได้รับความรู้และกลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเฉพาะของจิมโบรี ซึ่งเรียกว่า DISH ที่ยึดหลัก Child Center อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะทำให้กิจกรรมสนุกขึ้นแล้ว เด็กๆ ยังจะได้พัฒนาความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อจบการอบรมยังได้รับคำชมว่ารูปแบบการสอนของคุณครูไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก”

เรียนรู้ต่อเนื่องแบบจิมโบรีที่บ้านก็ได้

ครูพี่ต้นได้ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านว่า ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิมโบรีจะใช้เวลาเพียง 45 นาที แต่คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำแนวการเล่นง่ายๆ กลับไปใช้เล่นกับน้องๆ พร้อมกับเปิดเพลงจิมโบรีที่บ้านไปพร้อมกันได้ สมาชิกจิมโบรีคงเคยได้ฟังเสียงร้องของคุณครูพี่ต้นมาแล้วอย่างแน่นอน เพราะเจ้าของเสียงร้องในอัลบั้ม Gymboree Sing Sing Singที่สมาชิกได้รับไปพร้อมกับ Welcome Package นั้นก็คือเสียงของพี่ต้นนั่นเอง

“เหมือนผมได้กลับบ้านไปกับสมาชิกจิมโบรีทุกคน ช่วงแรกรู้สึกเขินมากที่มีผู้ปกครองมาถามว่าใช่เสียงร้องของพี่ต้นหรือเปล่า หรือมาบอกว่าน้องๆ จำเสียงของพี่ต้นได้ แต่ตอนนี้ผมภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่มีคุณค่าของสมาชิกจิมโบรีทุกครอบครัวครับ”

เรื่องราวดีๆ ที่นำมาฝากในฉบับนี้ อบอวลไปด้วยความรัก ความตั้งใจจริงที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กๆ อย่างมีความสุข ผ่านการเล่นสนุก และหากท่านสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค

 

สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-7890, www.gymboree.co.th, facebook : gymboreethailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้