โภชนาการ

ช่วงวัย 1-3 ปี เป็นช่วงที่ลูกน้อยมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ สมองพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ในแต่ละวัน ลูกน้อยจะโชว์ความสามารถใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ให้คุณแม่ได้ปลาบปลื้มใจ

อาหารเช้าของเด็กว่าควรต้องเตรียมอาหารเช้าให้เป็นแบบไหน ถึงจะถูกต้องตามโภชนาการที่เด็กควรได้รับก่อนไปโรงเรียน...