เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกอย่างไร ? ในช่วงขวบปีแรก | 14 สิงหาคม 2564

Last updated: 2022-02-14  | 

 

หัวข้อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกอย่างไร ? ในช่วงขวบปีแรก
โดย พญ.พรฑิตา เชาวลิตถวิล
กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง โรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.

https://web.facebook.com/momstergang/videos/1486372821701709