All About 9 Months “9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก” ปี 2 ครั้งที่ 4

Last updated: 2019-09-25  | 

 

.

บรรยากาศงาน All About 9 Months ปี 2 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ มัมเตอร์ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับอีเว้นท์ของเราในครั้งนี้นะคะ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผลิตภัณฑ์ MumMom Thailand, ผลิตภัณฑ์ Tommeetippee, ผลิตภัณฑ์แอมมัม, ผลิตภัณฑ์ Zeblanc, ผลิตภัณฑ์ Plantlove,ผลิตภัณฑ์ MamyPoko ครั้งหน้า จะจัดขึ้นเมื่อไหร่รอติดตามกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะ