ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2561

Last updated: 23 มิ.ย. 2562  | 

สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ ลูก คือ ดวงใจ คือ บุคคลสำคัญที่สุดในชีวิต แน่นอนว่าสิ่งใดที่ใครเขาว่า “ดี” พ่อแม่อย่างเราๆ คงไม่อาจปฏิเสธหากสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูก ไม่เว้นแม้กระทั่งการหาฤกษ์คลอด เพื่อให้ได้เวลาที่ดีที่สุดที่เชื่อกันว่าจะเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีให้ลูกต่อไปหากเกิดวัน เวลาที่ดี ซึ่งยอมรับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล  แต่การหาฤกษ์ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ที่ยุคทุกสมัยตามแต่ศาสตร์ความเชื่อของแต่ละบุคคล   สำหรับเดือนมกราคม 2561 มีวันดีที่เหมาะสมเป็นฤกษ์คลอด  มาดูกันค่ะว่ามีวันใดบ้างและดีอย่างไร

ทำนายนิสัยของเด็กเกิดเดือนมกราคม

สำหรับเด็กที่เกิดในเดือนมกราคม นิสัยพื้นฐานส่วนใหญ่ เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกคนเงียบขรึม  มีนิสัยค่อนข้างรอบคอบ ระมัดระวังตัว เป็นคนมีความรู้ความสามารถดี  ฉลาดหลักแหลม  เป็นคนมีเสน่ห์ จิตใจโอบอ้อมอารี อารมณ์อ่อนไหวง่าย  ใจอ่อน  ขี้สงสาร

มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะแต่งงานช้า  เพราะเลือกมากมักใช้เหตุผลเป็นตัวตั้ง  จนบางครั้งเหมือนกับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักสักเท่าไหร่  มีเสน่ห์ล้ำลึกนัก รักเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง ทำอะไรไม่ค่อยพึ่งใคร ชอบทำเอง แต่ก็เป็นคนมีบุญ มักได้คู่ดี
หลักการหาฤกษ์คลอด

- เลือกวันเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่คุณหมอกำหนดไว้

- เลือกวันที่เด็กมีศักยภาพส่วนตัวดี

- เลือกวันที่ไม่มีการชง การปะทะกันรุนแรง

- เลือกวันที่เด็กมีวัยจรที่ดี

- พิจารณาพ่อแม่กับเด็กเป็นประเด็นรองลงไป

- เลี่ยงเวลาคลอดช่วง 20.00 - 06.00 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการผ่าตัด

สิ่งที่จะได้รับจากการหาฤกษ์คลอด 

- สรุปลักษณะนิสัย แนวโน้มพฤติกรรม

- วิเคราะห์ศักยภาพจุดอ่อน จุดแข็ง

- แนวทางในการปฏิบัติ การเสริมและแก้ไข ด้วยการอบรมสั่งสอน

- แนวทางในการปฏิบัติ การเสริมและแก้ไข ด้วยการจัดการสภาพแวดล้อม

- แนวทางในการศึกษาและการประกอบอาชีพให้เหมาะสมข้อควรรู้เกี่ยวกับการหาฤกษ์คลอด

การหาฤกษ์คลอดมิได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของทารกแต่อย่างใด
การหาวันเกิดที่ดีนั้นเป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้น  แต่สิ่งสำคัญคือการเลี้ยงดูที่ดีและมีคุณภาพ
ฤกษ์ไม่มีดวงดีหรือร้าย เพียงแค่สามารถจัดการได้เหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเอง
ข้อเท็จจริงคือ ตั้งแต่เด็กเกิดแล้วกลับไปอยู่บ้าน ก้อรับเอาพลังงานของที่บ้านเข้าไป
ฤกษ์คลอดเดือนมกราคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ ๆ โต ๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ 
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโนฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี 
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ 
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น เทวีฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี 
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 2  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ ๆ โต ๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโนฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ 

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3  ฤกษ์คลอดเป็น เทวีฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี 
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ ๆ โต ๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน 
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโนฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ 
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ 

เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ ๆ โต ๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน


อ้างอิงข้อมูล
www.horoworld.com
baby.kapook.com
มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร (แม่มิ่ง)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้