เทคโนโลยีกับการคลอด สำคัญแค่ไหนที่คุณต้องรู้

Last updated: 23 มิ.ย. 2562  | 

ในสหรัฐอเมริกาได้มีผู้เขียนบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยในการให้กำเนิด โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอัตราการตายของทารกระหว่าง และหลังคลอดยังมีตัวเลขที่ไม่ลดลงเลยจากเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุการตายของทารกอันดับหนึ่ง คือ การที่เด็กมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยเกินไป นอกจากนี้จำนวนเด็กที่คลอดออกมาและอยู่รอดเกินกว่า 1 สัปดาห์ แต่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยอาการพิการทางสมองก็ยังมีตัวเลขที่ไม่ลดลงเช่นกัน 

หลายครั้งเราจะได้ยินข่าวในทำนองที่เกี่ยวกับความผิดพลาดทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นผลให้เกิดอันตรายกับแม่และเด็ก ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ทำให้คุณหมอส่วนใหญ่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือแม่และเด็กเกินจำเป็น หลายครั้งร่างกายของผู้เป็นแม่มีความแข็งแรงพอที่จะให้กำเนิดลูกน้อยได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่อาศัยประสบการณ์ของคุณหมอในการจัดการจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น หากแต่คุณหมอหลายท่านก็มักเลือกใช้ยาบรรเทาปวด หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการคลอด ซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกด้วย นั่นหมายความว่า การที่ชีวิตของคุณอยู่ในมือของหมอที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทค ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยเสมอ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง และลูกในท้อง ด้วยการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับคุณและลูกด้วย จำไว้ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่ดี หรือไม่ดี หากแต่ความสำคัญของเทคโนโลยี คือมันสามารถทำให้คุณมีโอกาสได้ชื่นชมชีวิตน้อยๆ ในครรภ์ได้อย่างปลอดภัย หรือทำให้คุณทั้งคู่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตได้

ตัวคุณ.. คือผู้เลือก

คุณอาจไม่สามารถกำหนดให้คุณหมอเลือก หรือไม่เลือกใช้เทคโนโลยีอะไรกับคุณ นั่นเพราะคุณหมอย่อมเป็นผู้รู้ดีว่าลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับคุณ ควรที่จะต้องจัดการอย่างไร แต่คุณก็ยังสามารถทำให้ตัวเองได้รับเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ด้วยข้อแนะนำต่อไปนี้


-เลือกแพทย์ผู้ดูแลครรภ์

ความที่อาชีพหมอมักเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางเทคนิคที่คนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน หมอบางคนอาจรู้สึกอึดอัดใจในการตอบคำถาม หรืออธิบายให้คนไข้เข้าใจในเรื่องเทคนิคทางการแพทย์ และมองว่าความขี้ระแวงของคนไข้ สร้างอุปสรรคต่อการทำงานมาก ภาพที่สะท้อนออกมา จึงทำให้คนทั่วไปไม่ค่อยกล้าแย้ง หรือตั้งคำถามเอากับคุณหมอ แม้จะรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องที่ตัวเองสงสัยก็ตาม  แต่ก็มีหลายครั้งที่ความรู้สึกสังหรณ์ใจของคนไข้กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมา ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ ดังนั้นอย่างไรเสียคุณก็ต้องถามในทุกครั้งที่มีข้อสงสัย หรือร้องขอให้คุณหมอช่วยอธิบายถึงวิธีการ หรืออุปกรณ์ที่คุณหมอนำมาใช้ในการรักษาหรือดูแลคุณ

หากคุณไม่สะดวกใจที่จะเอ่ยปากแย้งคุณหมอ ในเวลาที่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล หรือไม่กล้าตั้งคำถามมากมายที่มีอยู่ในใจ คุณก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้เลือกหมอที่มีบุคลิกที่จะทำให้คุณสบายใจที่จะสงสัย หรือเอ่ยปากทักในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตคุณ และลูกในท้องได้

โรงพยาบาลบางแห่ง อาจให้โอกาสในการเลือกคุณหมอผู้ดูแลครรภ์ให้กับคุณเฉพาะ คุณควรพิจารณาเลือกโดยการชักชวนคุณหมอพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาถึงวิธีการ หรือท่าทีที่คุณหมอมีในขณะตรวจครรภ์ให้กับคุณในครั้งแรก  ที่สำคัญการมีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคลอดบ้าง จะทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณหมอพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจ


-เลือกสถานที่คลอดที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ

แน่นอนล่ะ ประเด็นแรกที่คุณควรคำนึงถึงในการเลือกโรงพยาบาลที่จะทำคลอดให้กับคุณคือ สถานที่ที่ใกล้บ้านของคุณมากที่สุด เพราะคุณจะสะดวกในการเดินทางไปฝากครรภ์ ที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดเวลาฉุกเฉินขึ้น คุณสามารถเดินทางไปถึงมือหมอได้โดยเร็วที่สุด แต่นอกเหนือจากข้อควรคำนึงถึงข้างต้นแล้ว อีกประการที่คุณควรใส่ใจก็คือ ติดตามตรวจสอบข้อมูลถึงบริการ และสูติแพทย์ของทางโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย สิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบก็คือ ทางโรงพยาบาลมีแผนการให้บริการตรวจครรภ์ ไปจนถึงทำคลอดอย่างไรบ้าง มีเครื่องมืออะไรบ้าง และจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเมื่อใด


ใฝ่หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

การที่คุณจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงสิ่งที่คุณต้องการ หรือไม่ต้องการจากงานบริการของคุณหมอ จำเป็นที่คุณต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำไปพูดคุยกับคุณหมอบ้าง เพื่อให้ทิศทางในการพูดคุยไปในแนวทางเดียวกัน และคุณหมอไม่รู้สึกลำบากใจที่จะอธิบายสิ่งต่างๆ ให้คุณได้รับรู้

-คุณจะได้ข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหน

ปัจจุบันมีทั้งนิตยสาร และหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์ วางขายอยู่ตามร้านหนังสือทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ถูกนำมาตีพิมพ์ จะมีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานทั่วๆ ไป แต่อาจมีจุดแตกต่างกันบ้างเนื่องจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เมื่อคุณได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้แล้ว หากมีข้อสงสัยอะไรให้สอบถามเพิ่มเติมเอาจากคุณหมอเพื่อความถูกต้องแม่นยำขึ้น ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วทั้งหมอ และพยาบาล ล้วนมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทุกอย่างแก่คุณ 

-ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดูแลครรภ์

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก็คือ ในช่วงระหว่างการฝากครรภ์ มีวิธีอะไรบ้างในการตรวจครรภ์ แต่ละวิธีมีขั้นตอนอย่างไร และวัตถุประสงค์ของการตรวจคืออะไร มีข้อจำกัดอะไรบ้าง และมีความจำเป็นแค่ไหนที่คุณจะต้องได้รับการตรวจด้วยวิธีนั้นๆ คุณจะได้รับประโยชน์ หรือจะต้องเสี่ยงกับอะไรบ้าง โดยในทุกครั้งที่คุณไปพบคุณหมอตามนัด ทันทีที่พบหน้ากับคุณหมอ ให้ถามดูว่าวันนี้คุณหมอจะตรวจอะไรคุณบ้าง เพื่ออะไร และจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ที่สำคัญก็คือมีทางเลือกอื่นสำหรับคุณหรือไม่

-ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการคลอด

จำเป็นที่คุณหมอจะต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ในเงื่อนไขทางสรีระ และข้อจำกัดอะไรบ้างในตัวคุณที่เป็นเหตุให้คุณหมอต้องตัดสินใจทำคลอดให้คุณด้วยวิธีการที่เลือกไว้ นอกจากนี้คุณสามารถสอบถามถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในห้องคลอด สิทธิต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้ เช่น วิธีการบรรเทาคลอด การตัดฝีเย็บ การผ่าท้องคลอด ท่าคลอด จนถึงใครบ้างที่คุณต้องการ หรือไม่ต้องการให้อยู่ในห้องคลอด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้