ก้มเก็บของอย่างไร จึงปลอดภัย

Last updated: 2019-06-23  | 

การก้มเก็บของ หรือการยกของหนักก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหลังขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน คุณไม่ควรก้มตัวลงเพื่อยกของหนักเป็นอันขาด เพราะการกระทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ ที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย คุณควรปฏิบัติดังนี้

งอเข่าแยกออกจากกันเล็กน้อย จนคุณอยู่ในท่านั่งยองๆ แล้วจึงใช้สองมือประคองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า
ขณะที่กำลังลุกขึ้นมาจากท่านั่งยองๆ พยายามให้หลังของคุณเหยียดตรง และยกสิ่งของนั้นขึ้นมาโดยเว้นระยะห่างช่วงแขน (สิ่งของนั้นจะต้องไม่มีน้ำหนักมากเกินไป)
ค่อยๆ ยืนขึ้นจนอยู่ในท่าที่พร้อมจะก้าวเดินไปจากบริเวณนั้น ระวังอย่าให้เกิดการสะดุดเกิดขึ้น