“การสอนสไตล์ญี่ปุ่น” เพื่อสร้างความสมดุลให้สมองทั้ง 2 ซีก

Last updated: 2019-06-23  | 

 

จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญเรื่อง “เลี้ยงลูกให้มีความสุข” เน้นสร้างทักษะการใช้ชีวิต การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีเหตุผล และมีจินตนาการ


“การเลี้ยงลูกให้มีความสุข” น่าจะเป็นแนวคิดหลักในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิต การมีส่วนร่วมในสังคม มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้มี “อิสระในการเลือกเรียนรู้” ในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้น


…คำถามที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ “แล้วพ่อแม่จะเริ่มต้นอย่างไร ? ”
ขอยกตัวอย่างการเลี้ยงลูกแบบคนญี่ปุ่น ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า คนญี่ปุ่นจะปลูกฝังให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เด็ก เช่น การให้เด็กเดินทางกลับบ้านเอง ทำกิจวัตรประจำวันเอง เพื่อให้เค้ารู้จักการพึ่งพาตัวเอง รวมไปถึงการแบ่งงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้กับเด็กได้รับผิดชอบ หรือแม้กระทั่งครอบครัวเองที่ปลูกฝังให้เด็กมี “จิตใจที่ดี” มีความใจเย็นและมีเหตุผลพ่อแม่จะไม่สอนลูกด้วยการตะคอกหรือตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแต่จะใช้การอธิบายด้วยถ้อยคำที่สุภาพพร้อมบทลงโทษที่สมเหตุสมผลรวมไปถึงโรงเรียนในญี่ปุ่นเองเช่นกันที่เน้นการสอนให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เด็กญี่ปุ่นจึงเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยทักษะรอบด้าน


…เพราะคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่อง “เหตุผล” และ “จินตนาการ”
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนญี่ปุ่นจะเน้นการสอนให้เด็กมีเหตุผลในการใช้ชีวิต และมีจินตนาการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ ดังนั้นสมองทั้ง 2 ซีก ทั้งสมองซีกซ้ายที่ทำงานเกี่ยวกับ “เหตุผล” และสมองซีกขวาที่ทำงานด้าน “จินตนาการ” ควรได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสม เพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


…หนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น คือหลักสูตรการสอนของเฮกุรุ
คลาสเรียนของเฮกุรุไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อนำไปสอบ แต่เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของสมองทั้งสองซีกที่สมดุล พร้อมกับเรียนรู้ “ทักษะพื้นฐาน 9 ข้อ” สมาธิ ความอดทน จินตนาการ ทักษะความจำ ทักษะการประมวลผลด้วยความเร็ว ทักษะการอ่านเร็ว
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะการทำความเข้าใจ และการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะติดตัวไปในอนาคต


…การพัฒนาสมองซีกขวาจะมีประโยชน์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่า ?
ถ้าในวัยเด็กเรามีทักษะด้านจินตนาการและสมาธิในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้างวงจรภาพในสมองที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ด้วยภาพ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ทักษะดังกล่าวจะยังติดตัวอยู่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  สมองซีกขวา ทำหน้าที่
- ประมวณผลข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว
- จิตใต้สำนึก สัญชาตญาณ
- การจดจำเป็นภาพ
- จินตนาการ ความคิด ความสร้างสรรค์
  สมองซีกซ้าย ทำหน้าที่
- ประมวณผลข้อมูลทีละส่วนอย่างช้าๆ
- สติ ตรรกะ และเหตุผล
- การจดจำด้วยภาษาและการทำความเข้าใจ


…คลาสเรียนของเฮกุรุ สอนอะไรบ้าง ?
ในคลาสเรียน เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐาน 5 ข้อ อย่างเต็มที่และสนุกสนาน
  คณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ดนตรีและ Eurhythmics
  ระเบียบวินัย


… จุดเด่นของโปรแกรมพัฒนาสมองซีกขวาที่เฮกุรุ
คลาสเรียนของเฮกุรุเน้นการสอนด้วยความเร็วสูง โดยมีคุณครู 2 คน คอยดูแลอย่างทั่วถึง และเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับโลกจึงช่วยดึงศักยภาพของเด็ก ให้สามารถใช้สมองซีกขวาได้อย่างสูงสุด

… 5 วิธี ปลุกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของสมอง แบบเฮกุรุ
1. เพิ่มความสามารถของสมองในการรองรับข้อมูล
2. ดึงพรสวรรค์เฉพาะตัวให้แสดงเด่นชัด
3. สร้างความมั่นใจและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมา
4. พัฒนาด้านจิตใจ (EQ)
5. พัฒนาความสามารถด้านพลังความคิดและการประยุกต์ใช้

 … Hado Reading อีกหนึ่งหลักสูตรเฉพาะจากเฮกุรุ
การอ่านหนังสือแบบเร็ว HADO Reading ที่หลายท่านเคยเห็นในสื่อต่าง ๆ สิ่งสำคัญสำหรับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย หลังจากที่เติบโตขึ้นคือ “ทักษะพื้นฐาน” เด็กที่มีทักษะพื้นฐานติดตัว จะได้เปรียบมากในการสอบเข้าชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การเรียนการสอนของสถาบันเฮกุรุ ไม่ได้เป็นเพียงการสอนวิธีหรือเทคนิคสำหรับการเข้าสอบเท่านั้น แต่ยังเป็น “การสร้างรากฐานของทักษะสำหรับเด็ก” ช่วยเพิ่มศักยภาพในทุกด้าน ทั้งการเรียน ศิลปะ และกีฬา กล่าวคือ “เป็นการเรียน การสอนของเด็กเล็ก และเด็กในวัยประถมศึกษาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพไปให้ถึงขีดสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเด็กนั้นเอง” และนอกจากนั้นสถาบันเฮกุรุ ยังได้จัดสถานที่เรียนไว้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ สามารถเข้าเรียนกับลูกได้อีกด้วย


   ปัจจุบันเฮกุรุมีทั้งหมด 4 สาขา
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
สาขา เดอะวอล์คราชพฤกษ์
สาขา บางนา ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
และกำลังจะเปิดสาขาที่ 5 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นี้ ที่เมกาบางนา