5 ข้อสำคัญ ในการเลือกโรงเรียนให้ลูก

Last updated: 2019-06-23  | 

 

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของลูก อีกทั้งไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่ให้ความรู้ ยังเป็นที่ๆ จะปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และบุคลิกภาพให้กับลูกของเราในอนาคตอีกด้วย คุณพ่อ คุณแม่ ลองตั้งคำถามและหาคำตอบให้กับตนเอง เพื่อพิจารณาว่าโรงเรียนนั้นเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวและลูกเราหรือไม่ ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกันออกไป แต่ปัจจัยที่หลายๆ ครอบครัวมักนำมาพิจารณาให้คะแนนนั้นค่อนข้างคล้ายกัน ซึ่งอยากให้แต่ละครอบครัวลองให้คะแนน หรือหาคำตอบในแต่ละข้อนี้ เพื่อชั่งน้ำหนักในสิ่งที่ตรงกับบริบทครอบครัวมากที่สุด จะได้ไม่พลาดการเลือกโรงเรียนแรกให้กับลูก...

1. คาดหวังอะไรจากโรงเรียน
เพื่อพิจารณาแนวทางหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าตรงตามที่คุณพ่อ คุณแม่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่หลากหลายแนวมากขึ้น เช่น แนวของวิชาการ แนวบูรณาการ แนวศาสนา นานาชาติ  English Program หากมีความสนใจแนวใดก็ตาม อยากให้ศึกษาแนวนั้นและเข้าใจแนวนั้นอย่างชัดเจน มองอย่างระยะยาวของลูกด้วย เพราะบางท่านสนใจแต่ไม่เข้าใจ เมื่อพาลูกไปเรียนแล้วพบว่าไม่ตรงกับบริบทของครอบครัวก็อาจมีปัญหาอื่นตามมาได้ เช่น เป็นเหตุให้ลูกต้องเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆ หรือกดดันให้ครูและโรงเรียนปรับแนวตามที่ตนเองต้องการ

2. การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
(เป็นข้อสอง ที่มีความสำคัญมากๆ ในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก) อยากให้พิจารณาระยะทางไกลไหม ต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ การจราจรติดขัดไหม เพราะนั้นหมายถึงการที่ลูกจะได้นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอและสดชื่นแจ่มใส่พร้อมเรียนรู้ หากต้องพึ่งพาอาศัยรถโรงเรียนอย่าลืมในเรื่องของระยะเวลา เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และการดูแลเด็กๆ ด้วยนะ

3. สุขอนามัยและความปลอดภัยของโรงเรียน
โรงเรียนมีการดูแลและมาตรการอย่างไร บางครอบครัวให้ความสำคัญกับข้อนี้มากในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสำรวจเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ การดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการดูแลของครู ในเรื่องสุขอนามัย สุขภาพเด็กๆ การดูแลเด็กที่ป่วย และความสะอาดของสถานที่ที่เด็กทำกิจกรรม  

4. ทัศนคติและกรอบความคิดของครู และบุคลากรในโรงเรียนต่อเรื่องการดูแลเด็ก
ในข้อนี้คุณพ่อ คุณแม่ต้องลองพูดคุย สอบถามคุณครูในเรื่องการเรียนการสอนและการดูแลเด็กๆในเรื่องทั่วไป สำหรับผมคิดว่าครูที่มีทัศนคติที่ดี เข้าใจในธรรมชาติพัฒนาการของเด็กๆ มีวิธีและเทคนิคการดูแลเด็กๆที่ดี ไม่สร้างความเชื่อที่ผิดๆหลอกให้กลัว และมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่พ่อแม่ควรพิจารณาในการเลือกโรงเรียนแรกให้ลูก

5. บรรยากาศภายในโรงเรียน 
เหมาะกับการเรียนรู้ของลูกหรือไม่ มีความปลอดโปร่ง มีพื้นที่ให้ได้ทำกิจกรรมฐานการหรือ active play หรือพื้นที่การเรียนรู้น่าดีหรือไม่ ผมแนะนำให้ลองพาลูกๆเดินดูบริเวณรอบๆ ว่าเขาชอบไหม เรื่องนี้สำคัญเพราะคนเรียนคือลูกไม่ใช่เรา และลูกต้องใช้ชีวิตเกือบทั้งวันเพื่ออยู่ที่นี่ ถ้าเค้ามีความรู้สึกดีกับสภาพแวดล้อมสถานที่เขาจะรู้สึกอยากมา อีกทั้งองค์ประกอบอื่นๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  พาลูกมาเจอคุณครู สร้างความคุ้นเคยกับครู และให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่เขาเลือกและอยากมาจริงๆ เขาจะได้มีความสุขในการเรียนรู้ทุกวัน

 

การเลือกโรงเรียนให้ลูก เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ว่าแต่โรงเรียนแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกของเรา