การตั้งครรภ์

“คุณแม่มือใหม่ชาวออสซี่ จะได้นอนหลับคืนละประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที เมื่อลูกอายุ 6 สัปดาห์ ในขณะที่คุณแม่ชาวอเมริกันที่มีลูกวัยเดียวกัน จะได้นอนหลับเพียงคืนละ 6 ชั่วโมง 53 นาที”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อีก 9 เดือน เจอกันนะลูก #แม่ก็คือแม่' สเตตัสแรก เมื่อเครื่องตรวจครรภ์ที่ซื้อมาจาก ร้ํานสะดวกซื้อขึ้นสองขีด....

นพ.ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช