การตั้งครรภ์

แม้คุณหมอสูติฯ ทั่วไป จะระบุตรงกันว่า การดื่มกาแฟในขณะตั้งครรภ์ ไม่ได้เป็นผลให้เกิดอันตรายกับลูกในท้องได้...

โดยปกติแล้วอาการแพ้ท้อง เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อช่วยคุณกลั่นกรองสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ ....

แม้รกจะทำหน้าที่กลั่นกรองของเสียก่อนที่จะผ่านไปสู่ลูกน้อย แต่ยาบางชนิดอาจมีผลต่อพัฒนาการทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆ....